Guangdong Ceramics
Tang/Song Guangdong Trade Ceramics

Ming/Qing Shiwan Pottery

Exhibition of Shiwan ceramics in Guangdong Zhumiao

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32 , 33, 34 , 35, 36, 37, 38 , 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48, 49 , 50, 51 , 52, 53, 54, 55 ,56, 57 , 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Shiwan wares in Hongkong Museum of Arts

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14 , 15, 16, 17, 18

กก

Guangdong ceramics in Guangdong Museum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24

กก

Home
blog stats

Created by: NK Koh (1 Mar 2013)