Jin Yaozhou celadon bowl with curved buffalo motif